Збільшити розмір шрифту

Порядок проведення спеціальної перевірки щодо наявності в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади"

    Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка проводиться, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2.  

      До Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надсилаються запити про проведення перевірок відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» щодо наявності або відсутності відомостей про особу в Єдиному державному реєстрі осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі – Реєстр). Відповідно    до пункту 3 Положення про Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади» (далі - Положення) письмовий ЗАПИТ складається згідно з додатком 3 цього Положення. Такі запити надсилаються щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.

Також до запиту додаються копії таких документів:

- письмової згоди на проведення спеціальної перевірки;

- автобіографії;

- паспорта громадянина України;

-документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (копії сторінок паспорта громадянина України зразка 1994 року - для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку у паспорті громадянина України)

- заяви, передбаченої частиною першою статті 6 Закону України "Про очищення влади".

На підставі такого запиту видається Витяг з Реєстру.

 

*Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є: посади Президента України, Прем’єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, першого заступника або заступника міністра, члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, його першого заступника або заступника, члена Центральної виборчої комісії, народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України  з прав людини, Директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України, його першого заступника та заступника, Голови Національного банку України, його першого заступника та заступника, члена Ради Національного банку України, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника, Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим, його першого заступника та заступника, радника або помічника Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України; посади, які належать до посад державної служби категорії «А» або «Б»; посади, які частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій; посади суддів, прокурорів і слідчих; посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців; посади керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів; посади керівників, заступників керівників органів влади Автономної Республіки Крим, державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя; посади керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, районів у місті, міст районного значення.