Збільшити розмір шрифту

Нормативно - правові акти, які регулюють проходження державної служби

- Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 500 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"; 

- Наказ Нацдержслужби України від 05.08.2016 № 156 "Про затвердження форми Особової картки державного службовця та Інструкції щодо її заповнення";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 № 448 "Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії “А”";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 393 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування Національним агентством з питань державної служби або його територіальними органами стосовно керівника державної служби в державному органі чи державного службовця вищого органу";

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646 "Про затвердження Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями";

- Наказ Нацдержслужби, Міністерства охорони здоров'я України від 13.04.2016 № 80/352 "Про порядок надання медичного висновку у зв'язку з неможливістю виконання державним службовцем службових обов'язків за станом здоров'я";

- Наказ Нацдержслужби України від 12.04.2016 №76 "Про затвердження Порядку обрання представників громадських об'єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби";

- Наказ Нацдержслужби України від 06.04.2016 № 72 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»";

-Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 231 "Про затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного службовця у зв'язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової відпустки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 230 "Про затвердження Порядку відкликання державного службовця із щорічної відпустки";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 "Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби";

- Наказ Нацдержслужби України від 22.03.2016 № 64 "Про затвердження Порядку ведення та зберігання особових справ державних службовців";

- Наказ Нацдержслужби України від 03.03.2016 № 49 "Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами";

- Наказ Нацдержслужби України від 03.03.2016 № 50 "Про затвердження Типових правил внутрішнього службового розпорядку";

- Наказ Нацдержслужби України від 03.03.2016 № 48 "Про затвердження Порядку стажування державних службовців";

- Наказ Нацдержслужби України від 03.03.2106 №47 "Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу";

- Наказ Міністерства юстиції України від 21.10.2016 № 3005/5 "Про затвердження Спеціальних вимог до рівня професійної компетентності державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби";

- Наказ Міністерства юстиції України від 25.01.2017 № 188/5 "Про затвердження Інструкції про службові посвідчення працівників системи Міністерства юстиції України"