Збільшити розмір шрифту ДІЯ

Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних осіб у Кіровоградській області

ПЛАТА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

передбачена статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

 

Плата за проведення державної реєстрації справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація, та округлюється до найближчих 10 гривень.

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки, що складає 190 грн;

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою, що складає 810 грн;

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що складає 270 грн.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір не справляється  за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається. 

Якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову заявником повторно подано документи для відповідної державної реєстрації, адміністративний збір не справляється.

Неподання документа про сплату адміністративного збору, у випадках передбачених Законом, є підставою для прийняття рішення про відмову у державній реєстрації.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ АДМІНІСТАРТИВНОГО ЗБОРУ

ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ

 

Отримувач коштів: ГУК у Кіровоградській обл./тг м. Кропивницький /22010300

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37918230

Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.)

Номер рахунку: UA498999980313050170000011567

Код класифікації доходів бюджету: 22010300

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

 

 

 

СУММА ЗА СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНУ

для проведення державної реєстрації змін до відомостей

 29 березня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 217 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133», яка спрямована на підвищення якості надання адміністративних послуг.

Державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133.

 

Строк розгляду

За проведення державної реєстрації змін до відомостей про:

Сума на 2023 рік

Розмір плати

1

протягом 2 робочих днів

громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

540 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

2

протягом 5 робочих днів

про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1620 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

3

протягом 10 робочих днів

про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1620 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

4

протягом 20 робочих днів

про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1620 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

5

протягом 24-х годин

про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1350 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

6

протягом 2 робочих днів

про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

4050 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

7

протягом 7 робочих днів

про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

4050 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

8

протягом 15 робочих днів

про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

4050 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

 

Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки повертається заявникові виключно у разі ненадання послуг з державної реєстрації у строки, передбачені пунктом 1 цієї постанови, з вини суб’єкта державної реєстрації.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНУ

 

Отримувач коштів: ГУК у Кіровоградській обл./тг м. Кропивницький /22012900

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37918230

Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.)

Номер рахунку: UA438999980313020126000011567

Код класифікації доходів бюджету: 22012900

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією.

Призначення платежу: Плата за скорочення термінів реєстрації (вказувати назву громадського формування).

 

 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

  

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань справляється плата в такому розмірі:

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі (130 грн);

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі (190 грн).

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

АДМІНІСТАРТИВНОГО ЗБОРУ

ЗА ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ З ЄДР ДЛЯ ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ

ТА ВИДАЧУ ДОКУМЕНТІВ З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СПРАВИ

 

Отримувач коштів: ГУК у  Кіровоградській обл./тг м. Кропивницький /22012700

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37918230

Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.)

Номер рахунку: UA648999980333209300041011567

Код класифікації доходів бюджету: 22012700

Найменування коду класифікації доходів бюджету: Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань .

Призначення платежу: Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру про (вказувати назву громадського формування) у вигляді документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі (або у вигляді виписки для апостилю та витягу в паперовій формі).