Збільшити розмір шрифту

Антикорупційне законодавство Украіни

Міжнародні акти:

 • Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V)
 • Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V)
 • Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191 (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V)
 • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. (ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV)
 • Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)
 • Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Кодекси України:

 • Кримінальний Кодекс України
 • Кодекс України про адміністративні правопорушення
 • Кодекс законів про працю України

Закони України:

Укази Президента України:

 • Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217
 • Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808
 • Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001
 • Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706
 • Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301
 • Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265
 • Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950
 • Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з антикорупційної політики від 4 грудня 2013 р. № 949
 • Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295
 • Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171
 • Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563
 • Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 170
 • Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції від 25 березня 2015 р. № 140
 • Про затвердження Положення про Національну поліцію від 28 жовтня 2015 р. № 877
 • Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців від 11 лютого 2016 р. № 65
 • Про утворення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управлінняактивами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 24 лютого 2016 р. № 104
 • Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики від 03.11.2010 № 996

Розпорядження Кабінету Міністрів України: