Збільшити розмір шрифту

До відома арбітражних керуючих

Згідно Наказу Міністерства юстиції України Про затвердження Змін до Положення про Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, відомості до Єдиного реєстру підприємств вносяться арбітражними керуючими шляхом подання через он-лайн систему електронної звітності арбітражних керуючих відомостей, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» за формами та у порядку, визначеними Міністерством юстиції України.

Необхідні для ведення Єдиного реєстру підприємств відомості, визначені Переліком, наведеним у додатку до цього Положення, надходять до Єдиного реєстру підприємств шляхом здійснення електронного обміну інформацією з автоматизованої системи документообігу суду.

Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства здійснюють виправлення/доповнення відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного реєстру підприємств арбітражними керуючими. У разі наявності документів (судових рішень та інших офіційних документів), у яких містяться відомості у справі про банкрутство, що відрізняються від внесених арбітражними керуючими, або у разі якщо ці відомості відсутні в Єдиному реєстрі підприємств, Департамент з питань банкрутства та структурні підрозділи територіальних органів з питань банкрутства на підставі відповідних документів забезпечують виправлення відомостей, внесених арбітражними керуючими, та/або доповнення новими відомостями.»;

*Наказ Міністерства юстиції України від 17 жовтня 2019 року № 3193/5 «Питання подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2019 року за № 1124/34095 (із змінами);

*Наказ Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року № 593/5 «Про порядок подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2020 року за № 187/34470 (із змінами);

*Наказ Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року № 594/5 «Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2020 року за № 186/34469 (із змінами).