Збільшити розмір шрифту

Методичні рекомендації з питань державної реєстрації нормативно-правових актів

Як зареєструвати нормативно-правовий акт поданий місцевим органом виконавчої влади

Порядок здійснення контролю за додержанням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів


Повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації на доопрацювання

Методичні рекомендації щодо заходів  з реалізації ДержавноЇ стратегіЇ забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року

Методичні рекомендації щодо заходів з реалізації Концепції комунікації у сфері гендерної рівності

Відмова у державній реєстрації нормативноправового акта

Зовнішнє погодження проєкта нормативно-правового акта

Підстави відмови в державній реєстрації нормативно-правових актів

Перегляд нормативно-правових актів 

Методичні рекомендації щодо типових помилок, які допускають суб'єкти нормотворення під час розробки нормативно-правових актів