Збільшити розмір шрифту

Адміністративний збір за державну реєстрацію громадських формувань у Херсонській області

ПЛАТА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

передбачена статтею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

 

Плата за проведення державної реєстрації справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація, та округлюється до найближчих 10 гривень.

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки.

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське формування, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Якщо протягом місяця з дня прийняття рішення про відмову заявником повторно подано документи для відповідної державної реєстрації, адміністративний збір не справляється.

Для громадських об'єднань (громадська організація, громадська спілка) - 300 грн., для решти громадських формувань (крім професійних спілок) - 910 грн.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ

 ЗА ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЗМІН ДО ВІДОМОСТЕЙ

ПРО ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: "Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань".

БАНК:  Казначейство України (ЕАП)  

КОД ПЛАТЕЖУ: 22010300

КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37959517

ОТРИМУВАЧ: ГУК у Херсон обл./Херсон р-н/22010300

РАХУНОК (IBAN): UA798999980313020170000021451

 

СУММА ЗА СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНУ

для проведення державної реєстрації змін

до відомостей про громадські формування, які є юридичними особами

 

29 березня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 217 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133», яка спрямована на підвищення якості надання адміністративних послуг.

Державна реєстрація у скорочені строки проводитися виключно за бажанням заявника у разі внесення ним додатково до адміністративного збору відповідної плати у розмірах, передбачених пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1133.

Строк розгляду

За проведення державної реєстрації змін до відомостей про:

Сума на 2024 рік

Розмір плати

  1.  

протягом 2 робочих днів

громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

600 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

  1.  

протягом 5 робочих днів

про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1820 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

  1.  

протягом 10 робочих днів

про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1820 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

  1.  

протягом 20 робочих днів

про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1820 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

  1.  

протягом 24-х годин

про громадське об’єднання, місцевий осередок громадського об’єднання із статусом юридичної особи, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

1500 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

  1.  

протягом 2 робочих днів

про структурне утворення політичної партії як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

4550 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

  1.  

протягом 7 робочих днів

про організацію роботодавців, їх об’єднання як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

4550 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

  1.  

протягом 15 робочих днів

про творчу спілку, місцевий осередок творчої спілки як юридичну особу, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

4550 грн

 у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію

Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки справляється у відповідному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому проводиться державна реєстрація, та округлюється до найближчих 10 гривень.

 

Плата за проведення державної реєстрації у скорочені строки повертається заявникові виключно у разі ненадання послуг з державної реєстрації у строки, передбачені пунктом 1 цієї постанови, з вини суб’єкта державної реєстрації.

Не передбачено плати за державну реєстрацію змін до відомостей про профспілки, їх організаційні ланки та об’єднання.

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНУ

державної реєстрації змін до відомостей про громадські формування, які мають статус юридичної особи

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією".

БАНК:  Казначейство України (ЕАП)  

КОД ПЛАТЕЖУ: 22012900

КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37959517

ОТРИМУВАЧ: ГУК у Херсон обл./Херсон р-н/22012900

РАХУНОК (IBAN): UA978999980313090126000021451

 

 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ

справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та округлюються до найближчих 10 гривень.

 

Статею 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» передбачений адміністративний збір

у сфері державної реєстрації громадських формувань у такому розмірі:

 

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;

0,06 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців;

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання.

Адміністративний збір не справляється:

 - за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання;

- за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк,

визначений цими законами.

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

 За виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника, справляється плата у розмірі 30 відсотків адміністративного збору, встановленого частиною першою цієї статті.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань справляється плата в такому розмірі:

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі (150 грн);

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі (210 грн).

 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ

АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ 

ЗА ОТРИМАННЯ ВИПИСКИ З ЄДР ДЛЯ ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ

ТА ВИДАЧУ ДОКУМЕНТІВ З РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СПРАВИ

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: "Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

БАНК:  Казначейство України (ЕАП)

КОД ПЛАТЕЖУ: 22012700

КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОУ): 37959517

ОТРИМУВАЧ: ГУК у Херсон обл./Херсон р-н/22012700

РАХУНОК (IBAN): UA218999980333279300041021451

ВІДОМЧА ОЗНАКА:  "41" Міністерство юстиції України