Збільшити розмір шрифту

Роз’яснення щодо звернення про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах

Роз’яснення щодо звернення про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах

У разі якщо під час розгляду кримінальної справи в суду України виникне потреба  вручити документи, викликати особу, допитати осіб, провести інші процесуальні дії за кордоном,

СУД України,

складає запит (доручення) про міжнародну правову допомогу.

Обсяг правової допомоги, порядок зносин, вимоги щодо форми й змісту запиту (доручення, прохання, клопотання), а також особливості виконання запитів визначаються положеннями міжнародного договору України, який діє у відносинах між Україною з відповідною іноземною державою, та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Запит має відповідати вимогам :

Звертаємо увагу! Посилання на міжнародний договір України в запиті є обов’язковим, крім випадків, коли запит складається на основі принципу взаємності.

Запит і долучені до нього документи

  • складаються у письмовій формі,
  • засвідчуються підписом судді,
  • завіряються гербовою печаткою суду України,
  • якщо запит містить декілька аркушів, то прошитий пронумерований та скріплений гербовою печаткою суду України.
  • запит про виклик особи в судове засідання надсилається до межрегіонального управління з урахування розумних строків, але не менш ніж за 90 днів до дати судового засідання.

Запит і долучені до нього документи супроводжуються засвідченим у встановленому порядку перекладом мовою, визначеною міжнародним договором України, а за відсутності такого договору - офіційною мовою запитуваної сторони.

Документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або перекладені тією мовою, яку, як суд України має підстави вважати, розуміє особа, якій треба вручити документи. Це окремо зазначає суд України в запиті (дорученні).

Звертаємо увагу! Витрати, пов’язані із залученням перекладача, є процесуальними витратами й покриваються в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Якщо міжнародним договором затверджені певні формуляри запиту про міжнародну правову допомогу, то слід їх застосовувати.

У разі відсутності затверджених формулярів, суд, для складання запиту може використовувати модельні зразки запиту наведених у додатках 1-6 Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження.

Суд України надсилає запит через відповідне міжрегіональне управління до Мін’юсту, крім випадків, коли на підставі міжнародного договору України суд України або територіальне управління юстиції вповноважені на здійснення безпосередніх зносин.