Збільшити розмір шрифту

Найпоширеніші запитання щодо звернень громадян

Що таке право на звернення?

Право на звернення передбачає, що кожен громадянин України та громадянин іншої держави, особа без громадянства має право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 Закон України "Про звернення громадян" регулює питання практичної реалізації громадянами України, наданого ст. 40 Конституції України.

 

 Яким способом можна подати звернення?

Статтею 5 Закону України «Про звернення громадян» визначено, що звернення може бути усним чи письмовим.

УСНЕ ЗВЕРНЕННЯ викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.

ПИСЬМОВЕ ЗВЕРНЕННЯ надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Також електронне звернення можна подати через онлайн форму на офіційному вебсайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) в розділі «Звернення громадян». Окрім цього, звернення може бути оформлено як письмове через телефонну «гарячу лінію» на прохання заявника.

При складенні письмового звернення важливо вказати всі необхідні реквізити. В ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» визначено обовязкові вимоги до звернення, без наявності яких воно не підлягає розгляду, а саме:

- найменування органу державної влади чи місцевого самоврядування, до якого адресується звернення;

- прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;

- місце проживання громадянина (в електронному зверненні також має бути зазначено електронну адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь);

- суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,  а також результат, який очікується;

- письмове, електронне звернення викладається прийнятною для обох сторін мовою, розбірливо і чітко у друкованій або письмовій формі, підписуються заявником (групою осіб) із зазначенням дати. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

  

Які терміни розгляду звернень громадян?

-  Загальний термін розгляду звернень громадян 30 днів від дня їх реєстрації;

- Звернення, які не потребують додаткового вивчення розглядаються  невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх реєстрації.

- Для звернення, яке потребує додаткового вивчення і у 30-ти денний термін вирішити його неможливо, термін розгляду може бути продовжено до сорока п'яти днів з обов'язковим повідомленням заявника про це.

Датою реєстрації звернення є дата прийняття ваших документів у канцелярії або отримання листа.

 

Чи може бути відмовлено громадянину у розгляді звернення?

Звернення, оформлене без дотримання вимог визначених статтею 5 Закону України «Про звернення громадян», повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями  громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав  звернення.

УВАГА! Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же  органом від  одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник  органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Якщо ж відповідь не надали, безпідставно відмовили (мається на увазі відповідь без посилання на норми закону, на підставі якої вам відмовлено, чи норми, що не дозволяє надати вам потрібну інформацію, вчинити певні дії тощо), радимо звернутися з повторною заявою.

У повторному зверненні необхідно обов'язково вказати дату подачі попереднього звернення до канцелярії або дату надходження листа, приєднати його копію та копії інших необхідних документів.

При дотриманні даних порад ви отримаєте вчасну, належну, повну, ґрунтовну, вичерпну, зрозумілу відповідь, отримаєте бажаний результат.

 

Хто несе відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян?

Відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян несуть як органи до яких подають звернення так і самі громадяни.

Якщо особі не надають відповідь на її звернення, така особа має право звернутися зі скаргою до вищого органу або посадової особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Подання громадянином звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності,  заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Інформує відділ організаційної роботи,

документування та контролю

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)