Збільшити розмір шрифту

найпоширеніші запитання щодо порядку проходження державної служби

Вимоги до особи, яка бажає вступити на державну служби до Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)?

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну службу», право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: магістра - для посад категорій «А"» і «Б"»; бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".

 На державну службу не може вступити особа, яка: досягла шістдесятип’ятирічного віку; в установленому законом порядку визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку; відповідно до рішення суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади; піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; має громадянство іншої держави; не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення; підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

З чього складається заробітна плата державного службовця?

Ст. 50 Закону України «Про державну службу» визначає, що заробітна плата державного службовця складається з: посадового окладу; надбавки за вислугу років; надбавки за ранг державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця; виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою; премії (у разі встановлення).

Також, державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та грошова допомога на оздоровлення.

Інформує Управління персоналу

Південного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Одеса)