Збільшити розмір шрифту

Найпоширеніші запитання щодо контролю за діяльності арбітражних керуючих

Як здійснюється контроль за діяльністю арбітражних керуючих?

 

Відповідно до п. 2 розділу І Порядку здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 06.12.2019 № 3928/5 контроль за діяльністю арбітражних керуючих відповідно до цього Порядку здійснюють Мін’юст як державний орган з питань банкрутства та міжрегіональні управління Мін’юсту (далі - територіальні органи Мін’юсту) за згодою Мін’юсту.

Мін’юст та його територіальні органи є органами контролю.

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

Контроль за діяльністю арбітражних керуючих здійснюється щодо дотримання ними вимог Конституції УкраїниГосподарського процесуального кодексу УкраїниКодексу України з процедур банкрутства, іншого законодавства з питань банкрутства та законодавства про оплату праці.

Здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих складається з таких етапів:

проведення перевірки;

складання довідки про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого (далі - Довідка);

надання арбітражним керуючим комісії з перевірки пояснень, зауважень, заперечень до Довідки та/або усунення зазначених у Довідці порушень;

складання акта перевірки діяльності арбітражного керуючого (далі - Акт перевірки) з урахуванням Довідки, пояснень, зауважень, заперечень та усунутих арбітражним керуючим порушень.

 Строк проведення перевірки не може перевищувати для:

планової перевірки - восьми робочих днів;

позапланової перевірки - трьох робочих днів.

Планова перевірка проводиться відповідно до плану проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих, затвердженого наказом Мін’юсту, не більше одного разу на два роки за період з дати призначення господарським судом арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а у разі проведення попередньої планової перевірки - з дати початку її проведення.

Підставами для проведення позапланової перевірки є:

подання арбітражним керуючим письмової заяви до органу контролю про проведення перевірки за його бажанням;

звернення (скарги) фізичних та юридичних осіб щодо дій арбітражного керуючого з викладенням обставин невиконання або неналежного виконання ним покладених на нього повноважень, з яких вбачається необхідність здійснення контролю;

виявлення недостовірних даних у документах, поданих арбітражним керуючим для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

неподання або подання не в повному обсязі арбітражним керуючим у встановлений строк документів обов’язкової звітності або виявлення недостовірних даних у документах обов’язкової звітності, поданих арбітражним керуючим;

неподання документів, які підтверджують виконання розпорядження про усунення порушень, виявлених за результатами проведення перевірки, в установлений органом контролю термін, або подання документів, які не підтверджують виконання такого розпорядження в повному обсязі;

встановлення Дисциплінарною комісією невідповідності висновків Акта перевірки вимогам законодавства та ініціювання здійснення додаткового контролю;

ініціювання Дисциплінарною комісією здійснення органами контролю додаткового контролю на підставі звернень фізичних та юридичних осіб, які надійшли на розгляд Дисциплінарної комісії;

виявлення Мін’юстом або територіальним органом Мін’юсту в процесі реалізації повноважень у сфері банкрутства ознак невиконання або неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов’язків;

невиконання арбітражним керуючим вимог рішень (ухвал, постанов) господарського суду у справах про банкрутство (неплатоспроможність).

Позапланову перевірку проводить територіальний орган Мін’юсту за наявності згоди Мін’юсту на її проведення, крім випадків проведення позапланової перевірки з підстав, передбачених абзацами п’ятим, шостим пункту 6 цього розділу.

У разі надходження на адресу територіального органу Мін’юсту звернення фізичної чи юридичної особи щодо невиконання або неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього повноважень територіальний орган Мін’юсту надсилає відповідне звернення до Мін’юсту для вирішення питання щодо надання згоди на проведення позапланової перевірки.

Для проведення перевірки орган контролю формує комісію з перевірки  у складі від однієї до трьох осіб. До складу комісії входять виключно представники органу контролю. До проведення перевірки можуть залучатися найбільш досвідчені та висококваліфіковані арбітражні керуючі.

 

Інформує відділ банкрутства

Південного міжрегіонального

управління Міністерства юстиції (м. Одеса)