Збільшити розмір шрифту

18.04.2023

Головна | Новини

Наслідки розгляду судами справ під час повітряної тривоги

Відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка відповідно до статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку належним і безстороннім судом, встановленим законом. Таке право має бути забезпечене судовими процедурами, які повинні бути справедливими.

При розв’язанні питання про наявність підстав для відкладення розгляду справи, у якій на початок судового засідання оголошено сигнал «повітряна тривога» суд має керуватися пріоритетом збереження життя і здоров'я людини, а обов'язком суду є сприяти учасникам судового процесу в реалізації ними процесуальних прав, зокрема на участь у судовому розгляді, та виходити з того, що відсутній учасник справи не з'явився в судове засідання з об'єктивних і поважних причин, за відсутності клопотання про розгляд справи за його відсутності.

При цьому обставини оголошення сигналу «повітряна тривога» у певному регіоні слід вважати загальновідомими, тобто такими що не потребують доказування, а неявка у судове засідання учасників справи може бути спричинена такою надзвичайною ситуацією, яка об'єктивно унеможливлює завчасне подання клопотання про відкладення розгляду справи з цих причин.

Такі висновки суду викладені в постанові Верховного Суду від 22.12.2022 у справі        № 910/2116/21 (910/12050/21) 

Об`єктом касаційного перегляду у цій справі була постанова апеляційного суду, якою скасовано рішення суду першої інстанції про задоволення позову та прийнято нове рішення про відмову у задоволенні позову, що оскаржується, з поміж іншого, з підстав порушення при її прийнятті приписів статей 7, 8, 11, 13, 15 ГПК України щодо гарантій захисту інтересів особи у апеляційному провадженні через те, що суд апеляційної інстанції розглянув справу за відсутності представників сторін, не врахувавши, що в той день на час початку судового засідання у цій справі було оголошено «повітряну тривогу» та охорона Північного апеляційного господарського суду не допускала учасників справ до приміщення суду.

Як вбачається зі змісту постанови, розглядаючи справу у першому судовому засіданні, апеляційний суд повинен був врахувати, що представники сторін з об`єктивних і поважних причин не змогли з'явитися до суду, так само як і подати клопотання про відкладення судового розгляду з цих причин, тому, за надзвичайної ситуації мав вирішити питання про відкладення розгляду справи, застосовувавши відповідні процесуальні норми крізь призму загальних засад господарського судочинства, дотримання гарантій прав особи на участь у розгляді її справи, а також обов'язку суду сприяти учасникам судового процесу в реалізації ними процесуальних прав.

Враховуючи наведене, при розв’язанні  питання про наявність підстав для відкладення розгляду справи, у якій на початок судового засідання оголошено сигнал «повітряна тривога» суд має керуватися пріоритетом збереження життя і здоров`я людини, а обов`язком суду є сприяти учасникам судового процесу в реалізації ними процесуальних прав, зокрема на участь у судовому розгляді, та виходити з того, що відсутній учасник справи не з`явився в судове засідання з об`єктивних і поважних причин, за відсутності клопотання про розгляд справи за його відсутності.

При цьому обставини оголошення сигналу «повітряна тривога» у певному регіоні слід вважати загальновідомими, тобто такими що не потребують доказування, а неявка у судове засідання учасників справи може бути спричинена такою надзвичайною ситуацією, яка об`єктивно унеможливлює завчасне подання клопотання про відкладення розгляду справи з цих причин.

Отже, збереження життя і здоров'я учасників справи має бути для суду пріоритетом при розв’язанні питання про наявність підстав для відкладення розгляду справи, у якій на початок судового засідання оголошено сигнал «повітряна тривога», з метою сприяння сторонам судового процесу в реалізації ними процесуальних прав, зокрема на участь у судовому розгляді.