Збільшити розмір шрифту

26.04.2023

Головна | Новини

До уваги арбітражних керуючих!

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про санкції» (далі – Закон), з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції).

Частиною третьою статті 5 Закону визначено, що рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання.

Указом Президента України від 22 квітня 2023 року № 235/2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (https://www.president.gov.ua/documents/2352023-46561).

Указом Президента України від 22 квітня 2023 року № 236/2023 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (https://www.president.gov.ua/documents/2362023-46565).

Так, одними з видів обмежувальних заходів, застосованих до фізичних та юридичних осіб, визначених вказаними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, є блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними та зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, у зв'язку з чим, під час виконання арбітражними керуючими відповідних повноважень у справах про банкрутство, необхідним є встановлення наявності зазначених фізичних та юридичних осіб серед кредиторів та кінцевих бенефіціарних власників боржників для вжиття передбачених чинним законодавством заходів