Збільшити розмір шрифту

17.11.2023

Головна | Новини

Роль політичних партій у суспільному розвитку

Важливою ознакою демократичної політичної системи суспільства є наявність та взаємодія політичних партій.

 

Політична партія — це зареєстроване згідно з законом об'єднання громадян, які підтримують певну програму суспільного розвитку, беруть участь у виборах та інших політичних заходах. 

 

У тих суспільствах, де існує розвинута система політичних партій, діяльність яких базується на правових нормах, панує й політична стабільність. Суспільство за таких умов здатне цивілізовано розв'язувати політичні проблеми та кризові ситуації, що виникають.

 

Конституція України закріплює дуже важливий принцип конституційного ладу та водночас вихідний принцип громадянського суспільства, а саме те, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, тож у нас діє багатопартійна система.

 

Закон України “Про політичні партії в Україні” закріплює фундаментальні аспекти членства в політичних партіях та його обмеження:

 

- членом політичної партії може бути лише громадянин України, який має право голосу на виборах;

- ніхто не може бути примушений до вступу в політичну партію або обмежений у праві добровільного виходу з політичної партії;

- належність чи неналежність до політичної партії не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг;

- обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно Конституцією та законами нашої держави; 

- можливо перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

 

Завдяки політичним партіям здійснюється прямий та зворотний зв’язок між суспільством і державою. Це важливий інститут громадянського суспільства, за відсутності якого посилюється загроза виникнення авторитарного режиму.

 

У більшості розвинутих держав демократичного світу функціонують багатопартійні політичні системи, бо це є ефективною формою політичного плюралізму, що віддзеркалює багатоманітність інтересів усіх соціальних груп та спільнот, а також виступає своєрідною запорукою дотримання балансу при здійсненні владних повноважень та прийнятті політичних рішень.