Збільшити розмір шрифту

12.02.2024

Головна | Новини

Державна реєстрація нормативно-правових актів як один із засобів захисту прав громадян

У світлі сучасних викликів та потреб громадян, державна реєстрація нормативно-правових актів стає одним із ключових інструментів захисту прав та інтересів громадян. Цей процес, зокрема, впроваджений Указом Президента України від 03.10.1992 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (далі - Указ) та постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731, якою затверджено Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

Відповідно до цього Положення державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у наступному:

- проведенні правової експертизи на відповідність Конституції та законодавству України;
- прийнятті рішення про державну реєстрацію;
- присвоєнні йому реєстраційного номера;
- занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Отже, правова експертиза і державна реєстрація нормативно-правового акта гарантує його відповідність Конституції України, актам чинного законодавства та новим умовам економічного розвитку.

Згідно із положеннями Указу Міністерство юстиції України та його територіальні органи відповідають за проведення державної реєстрації нормативно-правових актів, забезпечуючи тим самим правильність та законність їх ухвалення. Подання актів на державну реєстрацію є обов'язковим для міністерств, центральних органів виконавчої влади, а також інших установ, які мають вплив на життя громадян та набувають вони чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку (Стаття 3 Указу).

Мета проведення державної реєстрації полягає в уникненні застосування незаконних нормативно-правових актів. Цей процес можна порівняти з "решетом", яке фільтрує нормативні акти, щоб уникнути введення в силу недійсних або незаконних актів або окремих їх положень. Такий підхід гарантує, що суспільні відносини регулюються лише законними актами.

Якщо нормативно-правовий акт відповідає вимогам законодавства, у тому числі про мови, узгоджується із раніше прийнятими актами і викладений згідно з правописом, орган юстиції готує висновок щодо державної реєстрації нормативно-правового акта за встановленою Мін’юстом України формою, заносить його до державного реєстру.

Державна реєстрація нормативно-правових актів, що здійснюється органами юстиції є дієвим способом захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб, а також є важливим кроком у забезпеченні законності, стабільності в суспільстві та взаємодії між різними органами влади.