Збільшити розмір шрифту

20.02.2024

Головна | Новини

Набув чинності наказ про затвердження змін до Типового статуту ОСББ

13 лютого 2024 року набув чинності наказ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури від 18 листопада 2023 року № 1048 «Про затвердження Змін до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Наказ).

Зокрема, змінено пункти 5 - 11 розділу III Статуту «Статутні органи об'єднання, їхні повноваження та порядок формування».

Основні зміни, передбачені Наказом:

- повідомлення про проведення загальних зборів об'єднання направляється ініціатором загальних зборів об'єднання не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення таких зборів;

- у повідомленні про проведення загальних зборів об'єднання повинна міститися інформація про:

1) ініціатора загальних зборів об'єднання;

2) дату, час та місце проведення загальних зборів об'єднання;

3) порядок денний загальних зборів об'єднання;

4) наявність/відсутність технічної можливості для участі співвласників в загальних зборах об'єднання дистанційно в режимі відеоконференції із зазначенням інформації щодо підключення до неї;

- рішення про обрання голови загальних зборів об'єднання приймається більшістю голосів присутніх співвласників (їх представників), крім тих, які беруть участь у загальних зборах об'єднання дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій у режимі відеоконференції. При прийнятті такого рішення кожний присутній співвласник (його представник) має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності;

- кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки належної співвласнику площі квартири або нежитлового приміщення у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку, крім випадків, передбачених Наказом;

- письмове опитування співвласників проводиться протягом не більше ніж 45 календарних днів з дня проведення зборів співвласників, таке опитування проводиться у письмовій та/або в електронній формі шляхом заповнення співвласниками листків опитування.

- уніфікація існуючого законодавчого регулювання стосовно оформлення протоколів зборів співвласників та листків опитування;

- повідомлення про прийняті загальними зборами об'єднання рішення із зазначенням результатів голосування з кожного питання не пізніше 15 календарних днів з дня проведення загальних зборів об'єднання або завершення строку, встановленого для проведення письмового опитування (у разі його проведення), надаються ініціатором загальних зборів об'єднання у письмовій формі кожному співвласнику під власноручний підпис або надсилаються реєстрованим поштовим відправленням на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, або в іншому порядку, визначеному загальними зборами об'єднання.

З повним текстом наказу «Про затвердження Змін до Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» можна ознайомитись за посиланням: https://ips.ligazakon.net/document/re41406?an=1