Збільшити розмір шрифту

23.02.2024

Головна | Новини

Державна реєстрація організації роботодавців, їх об'єднань: процедура та вимоги

У сучасному світі, де бізнес розвивається стрімко, створення об’єднань організацій роботодавців є важливим кроком у забезпеченні їхніх прав і гарантій.

Нормативно-правове регулювання цього процесу включає, зокрема, Закони України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Згідно з нормами цих законів суб’єкт державної реєстрації повідомляється в 60-денний термін про прийняте уповноваженим органом організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців рішення.

Для проведення державної реєстрації необхідно подати ряд певних документів, серед них:

1. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма № 4), затверджена наказом Міністерства юстиції від 18.11.2016 № 3268/5, в редакції наказу Міністерства юстиції № 2469/5 від 04.07.2023.

2. Примірник оригіналу (або нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи.

Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» рішення про утворення організації роботодавців приймається установчим з'їздом (конференцією) роботодавців, що оформлюється протоколом установчого з'їзду (конференції), який підписують головуючий та секретар установчого з'їзду (конференції).

Зауважимо, що невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції). У ньому зазначаються дані щодо роботодавців, як фізичних та і юридичних осіб. Такі дані про фізичну особу засвідчуються її особистим підписом, а про юридичну особу — підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчому з'їзді (конференції).

3. Відомості про керівні органи громадського формування.

4. Установчий документ (статут). Він має містити всю необхідну інформацію про діяльність відповідно до статті 13 Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності». Разом з тим відповідно до пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» він повинен бути викладеним у письмовій формі, прошитим, пронумерованим та підписаним засновниками.

Зауважимо, що за таку державну реєстрацію адміністративний збір не справляється, а строк розгляду документів не перевищує 15 робочих днів.