Збільшити розмір шрифту

19.03.2024

Головна | Новини

Як отримати статус юридичної особи громадськими об’єднаннями, які були зареєстровані шляхом повідомлення про утворення, тобто без надання статусу юридичної особи?

Для отримання статусу юридичної особи громадське об’єднання, що здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (далі - Закон).

 Статтею 17 Закону визначено, що для реєстрації створення юридичної особи (в нашому випадку громадського об’єднання) необхідно подати наступні документи:  

- заява щодо державної реєстрації юридичної особи - громадського формування (форма 4). 

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення громадського об’єднання (в цьому випадку подається протокол засідання вищого органу управління на якому прийнято рішення про надання організації статусу юридичної особи);

- реєстр осіб, які брали участь в засіданні вищого органу управління організації;

- відомості про керівні органи громадського об’єднання (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

- відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

- установчий документ юридичної особи (на засіданні вищого органу управління необхідно розглянути та затвердити Статут громадської організації на підставі якого така організація буде діяти надалі);

 - структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

 Підготовлені документи можна подати як безпосередньо до управління юстиції, фронт - офісу з прийому та видачі документів громадських об’єднань (Центри надання адміністративних послуг) так і через платформу «Онлайн будинок юстиції» (https://online.minjust.gov.ua).

 За результатами проведеної державної реєстрації, громадській організації присвоюється ідентифікаційний код, вона набуває прав та обов’язків юридичної особи, які передбачені чинним законодавством України, та підлягає включенню до Реєстру неприбуткових установ та організацій.Д