Збільшити розмір шрифту

29.03.2024

Головна | Новини

Хто може бути помічником нотаріуса?

Нотаріус має право здійснювати свою діяльність самостійно, а також залучати працю найманих працівників, які виконують технічну роботу, необхідну для належної організації роботи нотаріальної контори.

Вимоги до особи, яка може бути прийнята на роботу помічником нотаріуса, встановлені статтею 13 Закону України «Про нотаріат» (далі - Закон).

Помічником нотаріуса може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, але не нижче першого рівня (бакалавр), володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як три роки. Не може бути помічником нотаріуса особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Помічник нотаріуса не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності. Разом з тим, йому забороняється використовувати свій статус з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе, чи інших осіб.

За дорученням нотаріуса помічник  бере участь у прийомі фізичних осіб та представників юридичних осіб, складенні проєкт правочинів, свідоцтв, інших документів, пов’язаних із вчиненням нотаріальних дій, і статистичних звітів; вносить записи до реєстру для реєстрації нотаріальних дій, веде діловодство та архів нотаріуса, готує та надсилає за дорученням нотаріуса запити до юридичних осіб щодо відомостей та документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій, а також виконує іншу допоміжну і технічну роботу.

Помічник зобов’язаний виконувати свої професійні обов’язки відповідно до Закону та трудового договору, укладеного з нотаріусом; дотримуватися нотаріальної таємниці; дбайливо ставитися до документів нотаріального діловодства та архіву нотаріуса; постійно підвищувати свій професійний рівень.

Разом з цим, помічник нотаріуса не має права підписувати нотаріальні документи та використовувати печатку нотаріуса.

 Прийняття на роботу працівників (помічників) приватного нотаріуса є виключним правом нотаріуса та здійснюється за трудовим договором з повідомленням територіальних органів Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту». Приватний нотаріус може мати лише одного помічника.