Збільшити розмір шрифту

10.04.2024

Головна | Новини

Зміна імені: підказки та нюанси

За народними повір’ями прізвище особи — це її родинне коріння, а от ім’я — подарунок від батьків. Українське законодавство також віддає належне значення імені фізичної особи. Згідно з Цивільним кодексом України (далі — ЦКУ), ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові (стаття 28 ЦКУ).

Як діяти, якщо хтось з нас вирішить змінити своє ім’я?
Діючим законодавством надано право на зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) (далі – імені) фізичної особи, яке передбачене статтею 295 ЦКУ та підлягає державній реєстрації (частина третя та четверта статті 49 ЦКУ). Але перед тим, як це зробити, варто знати наступне.

Хто має право на зміну прізвища, імені та по батькові? 

Згідно з частиною першою статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», зміна імені можлива лише для громадян України. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє ім’я. А ті, хто досягли чотирнадцяти років, можуть це зробити за згодою батьків, або одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини або якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження, або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

Якщо над фізичною особою встановлено піклування, зміна імені здійснюється за згодою піклувальника. Та ще один момент: у разі незгоди одного з батьків щодо зміни по батькові дитини, спір може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Окрім цього, потрібно врахувати, що заяви про зміну імені громадян України, які проживають на території України, приймаються і розглядаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану (далі - відділ ДРАЦС) за місцем їх проживання; громадян України, які постійно проживають за кордоном, -  дипломатичне представництво або консульська установа України, в якій вони перебувають на постійному консульському обліку.

Які документи необхідно подати для зміни імені? 

Серед них: паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб (якщо є), свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі розлучення), свідоцтва про народження дітей (якщо є), а також фотокартка та квитанція про сплату державного мита.
За реєстрацію зміни імені справляється державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (5,10 грн) та 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51 грн) - при повторній зміні імені.

Який строк надання послуги?
Заява про зміну імені розглядається відділом ДРАЦС у тримісячний строк з дня її подання. За наявності поважної причини цей строк може бути продовжено, але не більш як на три місяці.

Підставами для відмови у зміні імені є:

  • здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом;
  • наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку;
  • звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника;
  • подання заявником неправдивих відомостей про себе;
  • подання  заяви  про  зміну імені у спосіб, що не передбачений  Порядком.

Зазначимо, що органами ДРАЦС Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) за І квартал 2024 року зареєстровано 548 актових записів про зміну імені. А саме:
* Дніпропетровська область - 199;

* Запорізька область - 46;
* Кіровоградська область - 66;
* Миколаївська область - 70;
* Одеська область - 164;
* Херсонська область - 3.