Збільшити розмір шрифту

08.07.2024

Головна | Новини

Зміни до Закону України «Про виконавче провадження» в частині забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури під час дії воєнного стану» від 22.05.2024 № 3723-IX внесено певні зміни до деяких законодавчих актів України, зокрема, до Закону України «Про виконавче провадження».

Так, розділ XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» доповнено пунктом 10-4. Ось його зміст. 

Тимчасово, під час дії воєнного стану та протягом двох років після його припинення чи скасування:

1) Зупиняється вчинення виконавчих дій та заходів примусового виконання рішень (у тому числі накладення арешту на майно та грошові кошти) у виконавчих провадженнях, за якими боржниками є господарські товариства, які відповідають сукупно таким критеріям:

  • є оператором критичної інфраструктури;
  • частки (акції, паї) господарського товариства були примусово відчужені під час дії воєнного стану;
  • державі у статутному капіталі господарського товариства прямо або опосередковано належить більше 50 відсотків часток (акцій, паїв) (крім виконання рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами, про відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, про стягнення аліментів, про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), крім виконавчих проваджень з примусового виконання рішень за зобов’язаннями, які виникли на підставі правочинів, укладених після дати примусового відчуження часток (акцій, паїв) операторів критичної інфраструктури на користь держави. Для цілей цього пункту під зобов’язаннями, які виникли після дати примусового відчуження часток (акцій, паїв) операторів критичної інфраструктури на користь держави, розуміються зобов’язання, які виникли з підстав, передбачених законом, за винятком зобов’язань, які виникли внаслідок новації, заміни кредитора у зобов’язанні, заміни боржника у зобов’язанні.

2) Підлягають зняттю арешти, накладені на майно та/або грошові кошти господарських товариств, які відповідають сукупно таким критеріям:

  • є оператором критичної інфраструктури;
  • частки (акції, паї) господарського товариства були примусово відчужені під час дії воєнного стану;
  • державі у статутному капіталі господарського товариства прямо або опосередковано належить більше 50 відсотків часток (акцій, паїв).

 

З урахуванням вказаних змін також доповнено підстави для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини згідно до  статті 59 Закону України «Про виконавче провадження», зокрема, пунктом 9 частини четвертої статті 59  Закону України «Про виконавче провадження» передбачається, що підставою для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є  підстава, передбачена  підпунктом 2 пункту 10-4 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження».

 

Більш детально зі змінами можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3723-20#Text.